Keuringen van valbeveiligingmaterialen op daken

 

Chex keurt al uw valbeveiligingsmaterialen. Hieronder verstaan wij het onder meer de volgende onderdelen:
  -Horizontale en verticaal gespannen vallijnen;
  -Borgpunten;
  -Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnasgordels, lanyards (lijnen) en valdempers;
  -Ladder borgpunten.

Ook de vast aangebrachte aluminium en stalen ladders, bruggen en bordesje kunnen wij keuren.

Tijdens deze keuring inspecteren wij de valbeveiligingsmaterialen op alle veiligheidsaspecten. Hierdoor is de veiligheid van de gebruikers van deze materialen gewaarborgd. Er wordt een rapportage van de keuringen opgesteld en bij goedkeuring worden keuringssticker’s op de diverse materialen aangebracht. Met het laten uitvoeren van deze keuring voldoet u volledig aan de keuringsverplichting van de overheid.

Chex Liftkeuringen voert vanuit een onafhankelijke positie.

Belangrijke voordelen van het laten uitvoeren van de keuring door Chex zijn:
  -Het persoonlijk contact met één contactpersoon, wat wij als een speerpunt van onze dienstverlening beschouwen, geeft een soepele en flexibele planning van de keuringen.
  -Wij waarborgen de keuringstermijnen waardoor de materialen altijd een geldige keuring hebben.

 

 

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc