• 1

Machines vallen onder de wetgeving van het arbeidsomstandigheden besluit. In dat besluit worden ze arbeidsmiddelen genoemd. Een arbeidsmiddel is onderhevig aan invloeden die leiden tot verslechteringen en slijtage. Deze verslechteringen kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties. Ter waarborging van de goede staat van de machine is het daarom noodzakelijk dat deze regelmatig wordt gekeurd. Voor de keuringen moet de eigenaar/opdrachtgever een deskundig persoon of instelling inschakelen. Dit kunnen zijn deskundigen van een onafhankelijke keuringsinstantie, van een onderhoudsdienst van de leverancier of van de technische dienst van het eigen bedrijf. Deskundigen moeten gekwalificeerd en opgeleid zijn om het desbetreffende arbeidsmiddel te mogen keuren. Zij moeten daartoe beschikken over voldoende kennis en kunde en voorzien zijn van de nodige keuringsuitrusting. De eigenaar/opdrachtgever dient zich daarvan te overtuigen, in het bijzonder, indien de keuringshandelingen worden verricht door de eigen werknemers. Gemeentelijke verordeningen die anders beschrijven stammen veelal uit de ‘oudheid’ en moeten in lijn worden gebracht met de huidige wetgeving. De wetgeving van het arbeidsomstandigheden wat arbeidsmiddelen betreft staat dan dus boven de gemeentelijke verordening. Chex Liftkeuringen hanteert op basis van bovenstaande een jaarlijkse keuringstermijn voor arbeidsmiddelen en machines.

Daarbij horen dus ook machines zoals:

  • Platformliften
  • Goederenheffers
  • Stoeltjesliftten
  • Invalidenheffers
  • Restaurantliftjes (klein goederenliften)

Op verzoek van het SBCL zijn in 2014 de afkeuringspercentages van de platformliften door de keurendeinstanties vastgesteld. Daarbij bleek dat een schrikbarende 19% van de platformliften was afgekeurd!

Graag maakt Chex een vrijblijvende offerte voor uw keuringen.

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc