• 1

1) Waar moet ik vragen naartoe mailen?

Vragen over keuringen kunnen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle overige vragen mogen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De planning is bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2) Als ik bij mijn huidige keurings-instituut weg ga, ben ik dan alle historie kwijt?

Nee, dat is niet zo. De keurings-gegevens en de technische gegevens inzake uw liften liggen vast in het liftboek dat bij uw installatie aanwezig is. Daarbij is een keuring een momentopname en is de keuringshistorie dus niet van groot belang.

3) Is het lastig om van keuringsinstantie te wisselen?

Het is in de praktijk heel makkelijk om te wisselen van keuringsinstantie en daarmee een flinke kostenbesparing te realiseren. Het enige wat Chex nodig heeft is de vervaldatum van het certificaat en de naam van de onderhoudsfirma. Wij doen de rest. Keuren is onze core-business en wij zijn de voortrekker in het keuringsproces. Chex ontzorgt daarmee haar opdrachtgevers volledig.

4) Het maakt toch niets uit welke partij er keurt?

De certificatieschema's zijn voor alle keuringsinstellingen gelijk. Wat Chex doet is ook niet uniek, hoe wij dat doen onderscheidt ons van de rest. Onze grote flexibiliteit en en de precisie van de planningsafdeling zijn uniek in onze branche. Chex heeft sinds haar oprichting het doel om waterdichte planningen te realiseren. Dit resulteert in een voor Chex arbeidsintensieve planning, maar dit levert in de uitvoering grote efficiëntie op welke voor Chex en voor de opdrachtgever resulteert in lagere kosten (bijvoorbeeld in minder keuringen die uitvallen vanwege de afwezigheid van monteurs).

5) Machines hoeven toch helemaal niet gekeurd te worden of alleen als dat in de gemeentelijke verordening staan?

Machines vallen onder de wetgeving van het arbeidsomstandighedenbesluit. In dat besluit worden ze arbeidsmiddelen genoemd. Een arbeidsmiddel is onderhevig aan invloeden die leiden tot verslechteringen en slijtage. Deze verslechteringen kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties. Ter waarborging van de goede staat van de het arbeidsmiddel machine is het daarom noodzakelijk dat deze regelmatig wordt gekeurd. Voor de keuringen moet de eigenaar/opdrachtgever een deskundig persoon of instelling inschakelen. Dit kunnen zijn deskundigen van een onafhankelijke keuringsinstantie, van een onderhoudsdienst van de leverancier of van de technische dienst van het eigen bedrijf. Deskundigen moeten gekwalificeerd en opgeleid zijn om het desbetreffende arbeidsmiddel te mogen keuren. Zij moeten daartoe beschikken over voldoende kennis en kunde en voorzien zijn van de nodige keuringsuitrusting. De eigenaar/opdrachtgever dient zich daarvan te overtuigen, in het bijzonder, indien de keuringshandelingen worden verricht door de eigen werknemers. Gemeentelijke verordeningen die anders beschrijven stammen veelal uit de ‘oudheid’ en moeten in lijn worden gebracht met de huidige wetgeving. Chex Liftkeuringen hanteert op basis van bovenstaande een jaarlijkse keuringstermijn voor arbeidsmiddelen en machines.

Op verzoek van het SBCL zijn in 2014 de afkeuringspercentages van de platformliften door de keurendeinstanties vastgesteld. Daarbij bleek dat een schrikbarende 19% van de platformliften was afgekeurd!

6) Mag alleen het Liftinstituut mijn liften keuren?

Nee, dat is niet zo. Chex heeft op gelijke wijze een vergunning om periodieke keuringen, modificatiekeuringen en eindcontroles te mogen uitvoeren. Er is geen verschil in de keuringsschema´s die worden gehanteerd. Wel is de service die Chex levert hoger en is de prijs van de keuringen scherper. Voldoende aanleiding dus om een concurrerende offerte aan te vragen bij Chex.

7) Hoe vaak moeten mijn installaties worden gekeurd?

Een lift moet na de oplevering uit de nieuwbouw binnen 12 maanden worden gekeurd. Daarna iedere 18 maanden. Alle machines en andere arbeidsmiddelen worden ieder jaar gekeurd.

8) Moet ik zelf keuringsassistentie regelen bij een keuring?

Nee, dat doet Chex voor u. Wij plannen in overleg met de onderhoudsfirma en met de eigenaar-beheerder een keuringsdatum. Als alle partijen kunnen dan bevestigen wij de afspraken per mail. U hoeft dus zelf geen contact met de onderhoudsfirma op te nemen, dat doen wij voor u. Dat maakt voor ons deel uit van de ontzorging van onze klanten.

9) Wie houdt er in de gaten wanneer mijn lift gekeurd moet worden?

Dat doen wij. Keuren is de core-business van Chex en neemt dus het initiatief tot de keuring.

10) Keurt Chex ook de installaties net zo lang voor de afloopdatum van het certificaat als alle andere keuringsinstanties?

Nee, dat doen wij niet. Chex zorgt ervoor dat bij het afsluiten van een contract de eerste keuringsronde mooi aansluit op elkaar. Dat noemen wij clusteren. Gevolg is dat er minder reiskosten in rekening hoeven worden gebracht.

11) Moet ik bij de liftkeuring aanwezig zijn?

Nee, alleen de deur van het pand moet worden opengedaan en wij moeten toegang hebben tot de installaties. Onze inspecteurs melden zich netjes af en laten u de keuringsuitslag weten.

12) Hoe lang duurt een liftkeuring?

Een liftkeuring duurt maximaal 1,5 uur, tenzij het bijzondere installaties zijn. Dan kan het iets langer of korter zijn.

13) Kan de lift helemaal niet worden gebruikt tijdens een keuring?

Het is Core-business van Chex Liftkeuringen om de liftkeuringen tijdens kantoortijden uit te voeren  en om daarbij zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken. In de praktijk komt het erop neer dat aan het begin van een keuringsdag of van een keuring altijd duidelijk wordt gecommuniceerd met de belanghebbenden dat de lift tijdelijk buiten gebruik gaat. Middels bordjes bij alle drukknoppen op alle verdiepingen wordt aangegeven dat de lift tijdelijk buiten gebruik is. Wanneer er tijdens een keuring toch incidenteel gebruik moet worden gemaakt van een lift kan dit vrijwel altijd. Mogelijk moet er even kort gewacht worden door de gebruikers op het moment dat er tests worden uitgevoerd. Wanneer twee naastgelegen liften worden gekeurd, zal er altijd één in gebruik blijven. In overleg met de contactpersoon zullen de drukste liften op de rustigste momenten worden gepland (bijvoorbeeld niet de ‘hoofdliften’ net voorafgaand aan de lunch drukte). In de praktijk leveren de keuringen van Chex weinig tot geen overlast op.

14) Wat moet ik doen als de lift worden afgekeurd?

Het is best vervelend als de lift wordt afgekeurd. De onderhoudsfirma van de installatie krijgt van ons altijd een kopie van het keuringsrapport. Zij moeten een offerte maken of de reparatie onder garantie herstellen. Na de reparatie zal de lift een herkeuring moeten ondergaan. De onderhoudsfirma of de eigenaar/beheerder zal deze herkeuring bij Chex moeten aanvragen. Wij plannen de herkeuringen altijd met voorrang in.

15) Hoe groen is Chex?

Het groene werken zit Chex in het bloed. Chex werkt bijvoorbeeld vrijwel volledig digitaal. Daarnaast worden er gereden in auto’s die een zeer lage CO2 uitstoot hebben. De goede zorgvuldige planning van keuringen levert ook minder reisbewegingen en daardoor minder CO2 uitstoot. Afval scheiding is een vanzelfsprekendheid al wordt er relatief weinig afval geproduceerd vanwege het digitale werken. De verlichting op het hoofdkantoor van Chex in Badhoevedorp is energiezuinige LED verlichting. Misschien is het geen toeval dat ons kantoor in zo een groene omgeving staat! U bent er trouwens van harte welkom om bij te praten of om geïnformeerd te worden over keuringen.

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc