• 1

periodieke- en nieuwbouwkeuringen


Chex verzorgt nieuwbouw- en periodieke keuringen van roltrappen. Roltrappen zijn arbeidsmiddelen die iedereen veilig moet kunnen gebruiken. Dat veilige gebruik is echter niet vanzelfsprekend. Een roltrap is een machine welke een combinatie is van grove mechanica met een nauwkeurige maatvoering (en grote precisie). Een keuring waarborgt het veilige gebruik en de veilige staat van deze machines.

Chex keurt de installaties volgens de geldende normen. De nieuwe roltrappen worden getoetst aan de geharmoniseerde norm NEN-EN 115-1. 

Een keuring is verplicht overeenkomstig de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Keuringstermijnen arbeidsmiddelen

Roltrappen zijn onderhevig aan slijtage welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties. Daarom keurt Chex deze installaties jaarlijks. 

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc