• 1

Meet de energiebesparing van uw lift


De energieprestatiemetingen worden uitgevoerd volgens de VDI 4707. Deze norm geeft een eenduidige manier van het meten van het energieverbruik van liften. Er worden in totaal twee metingen uitgevoerd. Eén meting van het standby verbruik en één van het verbruik tijdens het op/ en neer rijden van de lift. De verhouding tussen stilstandtijd per dag en rijtijd per dag bepaalt het uiteindelijke energieverbruik. Om de verhouding tussen stilstandtijd en rijtijd te bepalen, zal een aanname gedaan moeten worden. Dit zal van geval tot geval verschillen.

De metingen zullen worden uitgevoerd voor en na de modernisering waarmee de energiebesparing aantoonbaar wordt.

De VDI 4707 stelt hoge eisen aan de toe te passen meetapparatuur. Deze moet geschikt zijn om meerdere metingen per seconde te verrichten, de invloed van harmonischen mee te nemen, teruggeleverde energie te meten en ook een groot bereik te hebben. Chex heeft de beschikking over deze meter.

Voor iedere installatie wordt een meetrapport en een analyse van de meetgegevens verstrekt.

 

 

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc