• 1

Keuring arbeidsmiddelen


Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende twee situaties:
  -Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie).
  -Als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring).

De werkgever moet zelf vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen op zijn arbeidsmiddelen van toepassing zijn. 

Dit staat voorgeschreven in artikel 7.4.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Tijdens de keuring wordt de gehele staat van de installatie en de documentatie gekeurd aan de geldende normen. De veiligheid van het arbeidsmiddel is daarmee gewaarborgd. Chex keurt deze machines vanuit een onafhankelijke positie en heeft hierdoor geen belang bij de uitkomst van de keuring. 

Bewijs van keuring bewaren

Op de arbeidsplaats moeten bewijsstukken aanwezig zijn van de uitgevoerde keuringen. Hiermee kan bij de toezichthouder - de Inspectie SZW - worden aangetoond dat aan de keuringsverplichting is voldaan. Middels ons online systeem MijnChex zijn de keuringsgegevens beschikbaar op lokatie.

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc