• 1

De lift wordt gezien als verlengstuk van de straat. Toch vraagt het gebruik van een lift samen met een hond om wat extra instructie voor de gebruiker van de lift.

Ondanks dat liften in Nederland zeer veilig zijn, zijn er je laatste jaren diverse ongelukken gebeurt met honden waarvan de baasjes de lift gebruikten. De ongevallen hebben in een aantal gevallen een dodelijk gevolg gehad voor de honden. Het gebruik van de lift met een hond is niet moeilijk, u moet alleen een aantal regels in acht nemen. Daarom willen wij u graag uitleggen hoe de lift veilig gebruikt kan worden.

Stap 1: benaderen van de lift

Wanneer u de lift benaderd dan moet de lijn zo kort mogelijk. Rollijnen moeten helemaal ingerold zijn. Dit is eigenlijk de belangrijkste stap. Als de lijn kort is, kan de hond bijna niet zelf, dus zonder u, de lift in gaan.

Stap 2: de lift betreden

Stap tegelijk met de hond in de lift. Het gevaar ontstaat wanneer u in de lift staat en de hond erbuiten. De deuren kunnen, ondanks de goede beveiligingen, toch dicht gaan. Dat komt doordat de meeste deurbeveiligingen de dunne hondenlijn niet detecteren. Het grote gevaar bestaat dat de hond wordt opgehangen doordat de lift vertrekt.

Stap 3: de lift verlaten

Stap tegelijk met de hond uit de lift. Nu bestaat het gevaar wanneer u al buiten de lift staat en de hond in de lift blijft staan. Wanneer u deze regels volgt, kunnen u en uw hond veilig gebruik maken van de lift.

hond sticker

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc